اصطلاحات پوکر یا همان دیکشنری پوکر را یاد بگیریم و حرفه ای شویم

شرط بندی پوکر حضرات پویان مختاری میلاد حاتمی علیشمس دنیا جهانبخت

اصطلاحات پوکر چیست؟

در مجموعه زیر ما تمام واژه های پرکاربرد و اصطلاحات پوکر  را برای شما جمع آوری کرده ایم . این اصطلاحات پوکر  را می توان همان دیکشنری پوکر نیز گفت.

اصطلاحات پوکر -A

ABC Player : يك بازيكن abc بازيكني است كه بسيار قابل پيش بيني است. اين بازيكن معمولا يك يا دو كتاب پوكر ميخواند و از روي آنها بازي را دنبال مي كند. آنها معمولا به يك شيوه بازي ميكنند و خيلي خسيسند. اين نوع بازيكنان اغلب شرطهاي كم و بازيهاي سبك را مي برند . اما به سادگي مقابل بازيكنان حرفه اي شكست مي خورند.

Ace High : دستي كه هيچ جفتي ندارد و بالاترين يك ورق آس است. اين دست دستهاي ديگر بدون ورق سر را مي برد و يك برنده ي احتمالي در يك بازي heads-up يا خيلي سطح پايين است

Ace Magnets: داشتن دو شاه در دست

Ace Rag (آس بي مصرف) : آس همراه يك برگ ضعيف

Aces Up :در اصطلاحات پوکر  دو جفت ، كه يك جفتش آس ها باشد. براي مثال : اگر شخصي AJ داشته باشد و زمينه AKJ74   باشد آن شخص Aces Up است چون دو جفت از A و J را دارد.

 

Action : در اصطلاحات پوکر به شرط بندي ، افزايش و خواندن . يك بازي با تعداد زيادي حركت بازي است كه در آن مقدار زيادي پول در دست ها مي چرخد . اين بازي خوبي براي پيگيري است زيرا پول بيشتري جابجا مي شود و موقعيت بيشتري براي بردن پول داريد

Action Jackson:  شروع بازي با در دست داشتن AJ

Advertise: در اصطلاحات پوکر وقتي يك بازيكن تبليغ مي كند براي گيج كردن رقيبانش با يك روش متفاوت از استراتژي معمولش بازي مي كند. يك بازيكن بطور كلي استراتژي اش را تغير مي دهد بنابراين رقيبان شل تر بازي مي كنند و وقتي دست قوي دارند بيشتر مستعد پرداخت مي شوند.

Aggressive: در اصطلاحات پوکر بازيكني كه زماني كه دست خوبي دارد زياد شرط مي بندد يا افزايش مي دهد

Ajax: در اصطلاحات پوکر یعنی شروع بازي با در دست داشتن AJ

All Paint (همه رنگ):در اصطلاحات پوکر  يك همه رنگ حالتي است كه بر روي ميز متشكل از شاه ها، بي بي ها ، سربازها يا آس ها باشد

All-In : در اصطلاحات پوکر شرط بستن همه ي ژتون هايتان يا خواندن با تمام ژتونهايتان در يك بازي نامحدود اگر بازيكني بيشتر از شما شرط بست

Alligator Blood:  براي توصيف بازيكني كه بدون ترس بازي مي كند زماني كه موجودي كمي دارد و برنده مي شود. يا اختيارا، بازيكني كه براي مدت طولاني با موجودي كم بازي مي كند وفقط به اندازه اي مي برد كه در بازي بماند.

شرط بندی پوکر حضرات پویان مختاری میلاد حاتمی علیشمس دنیا جهانبخت

 

American Airlines: دستي كه دو آس داشته باشد.

Anna Kournikova: دست AK . زيرا بنظر زيبا مياد اما هيچوقت برنده نميشود

Ante: در اصطلاحات پوکر مقدار ژتون كمي كه قبل از هر دست در pot قرار مي گيرد . اين بعنوان ماليات عمل مي كند و بيشتر در بازيهاي stud استفاده مي شود چون معمولا بازيهاي هولدم blinds دارند

Aquarium :در اصطلاحات پوکر آكواريوم اتاق پوكر يا بازي اي است كه در آن تعداد زيادي ماهي وجود دارد.

Fishe (ماهي) = بازيكن آماتور

Assassin: در اصطلاحات پوکر بازيكني كه در تورنمنتي روي دور شانس است و چند يا همه ي حريفان را حذف مي كند.

ATC:  دو كارت بي ارزش

در اصطلاحات پوکر Ace-X suited(آس و يك خال مخفي) مي باشد. به معني داشتن يك آس و يك كارت كوچك از همان خال . كارت ديگر معمولا 9 به پايين است . براي مثال يك دست با A و 6 گشنيز در رده ي Axs مي باشد

add-on : در اصطلاحات پوکر در بازی های عادی، به خرید مقداری چیپس اضافی در حین بازی گفته می شود. اما در تورنمنت های پوکر به مقدار ژتونی می گویند که می شود در مرحله خاصی از مسابقه میتوان خرید و معمولا بیش از یک بار قابل انجام نیست

Advertising (تبلیغات) :در اصطلاحات پوکر روشی از بازی که در آن بازیکن مخصوصا جوری بازی میکند که همه بفهمند روش بازیش چیست. مثلا چند بار بعد از بلاف موفق کارتهایش را رو کند و کاری کند که هم فکر کنند اون معمولا بلاف میزند، تا بتواند در آینده از این طرز فکر آنها سو استفاده کند.

all in: در اصطلاحات پوکر وقتی در موقعیتی قرار بگیرید که همه چیپسهایتان در پات برود.

Ante: در اصطلاحات پوکر نوعی شرط اجباری است که همه بازیکنان حاضر در میز حتی blind ها باید قبل از ورود به بازی بپردازند. در مسابقات پوکر، Ante در مراحل نهایی به شدت بالا میرود و بر روی نحوه بازی دیگران تاثیر مهمی میگذارد.

اصطلاحات پوکر- B

Backdoor:در اصطلاحات پوکر  وقتی بازیکن اول در فلاپ دست خوبی به دست میاورد و کار به allin می کشد و معلوم میشود بازیکن دوم دست بهتری دارد، اما در ترن و ریور، کارتهایی بیایید که بازیکن اول را از یک مدل کاملا غیر قابل انتظار نسبت به وضعیتش در فلاپ، برنده کند، می گویند از در پشتی برنده شده.

bad beat (بدبیت یا همون ضربه فنی): در اصطلاحات پوکر هنگامی که یک دست خیلی خوب به یک دست خیلی خوبتر ببازد. معمولا حداقل دست باید AAA1010 باشد. در اغلب موارد شرط این است که هر دو نفر باید از هر دو کارت خود استفاده کرده باشند. در این مواقع مقداری زیادی از چیپس جمع شده از کمیسیون بازی، به بازنده پرداخت شده و مقدار کمتری به برنده و مقداری هم بین تمام بازیکنان حاظر در میز تقسیم می شود.

Bankroll

1- در اصطلاحات پوکر به کل مقدار پولی که یک بازیکن در یک دوره زمانی برای قمار کنار می گذارد گفته میشود.

2- در اصطلاحات پوکر به میزان ژتون خریداری شده هر نفر، برای بازی در یک میز گفته می شود.

اصطلاحات پوکر

Bet

در اصطلاحات پوکر شرط. یعنی میزان افزایشی که برای نفرات بعدی در میز اعلام میشود و آنها یا باید آن را قبول کرده و پرداخت کنند، یا آن را افزایش داده و یا بدون پرداخت آن، از بازی خارج شوند.

betting structure

در اصطلاحات پوکر فهرست روش بالا بردن Blind در تورنمنت ها را می گویند. معمولا در تورنمنت ها در هر دوره زمانی معلوم، مقداری به شرطهای اجباری اضافه می شود که این مقدار بر اساس جدول betting structure مشخص شده است.

Big Blind

در اصطلاحات پوکر شرط اجباری بزرگ، در پوکر به نوبت مهره Dealer می چرخد و نفر بعد از دیلر مبلغ معینی به عنوان Small Blind را می پردازد و نفر بعد ازآن دو برابر این مبلغ را که همان Big Blind است می پردازد.

Blank

در اصطلاحات پوکر کارت مشترکی که از نظر منطقی بی ارزش محسوب می شود. مثلا در زمین اگر AKQJ گشنیز باشد و 2 دل هم بیاید، 2 یک کارت Blank محسوب میشود.

سایت جدید شرط بندی گوچی - پویان مختاری ساشا سبحانی میلاد حاتمی علیشمس دنیا جهانبخت بت فیم

 

Bluff

در اصطلاحات پوکر همان بلوف خودمان. یعنی بدون این که کارت برنده در ستت باشد، با اضافه کردن شرط باعث شوی فکر کنند دست خوبی داری و از بازی خارج شوند. بلاف زدن به این سادگی هم نیست و نیاز به کسب مهارت و تجربه دارد.

Board

در اصطلاحات پوکر به کارتهای مشترک روی میز گفته میشود.

Bottom pair, Bottom set

به Pair شامل یکی از کارتهای بازیکن و پایینترین کارت Board گفته می شود.

Bounty (غنیمت)

در اصطلاحات پوکر در بعضی از تورنمنت ها، وقتی به مراحل تقریبا بالا برسد، برای هر بازیکنی که بتوان او را از دور خارج کرد یک مبلغ نقدی غنیمت اعلام می شود. هر کس که با allin موجب شود کسی کال کند و ببازد و بیرون برود، آن مقدار مبلغ نقدی به او جایزه داده می شود که این جدا از جوایز نهایی تورنمنت است.

Break

1- تمام شدن ناگهانی بازی پوکر

2- به زمان استراحت میان تورنمنتهای پوکر گفته می شود

3- هنگامی که در بعضی انواع پوکر، شما یک دست خوب را به امید گرفتن دست خوبتر از بین ببرید. مثلا در پوکر پنج کارتی 8910JJ داشته و به امید گرفتن استریت یکی از جکها را دور بیاندازید.

bring in

در اصطلاحات پوکر اولین شرط اعلام شده در یک دست پوکر را می گویند.

Broadway

در اصطلاحات پوکر به استریتی گفته می شود که از آس تا ده باشد.

Bubble

در اصطلاحات پوکر در تورنمنتها، به آخرین نفری که بدون دریافت جایزه از بازی بیرون برود و نفرات بعد از او در فهرست دریافت جایزه ها قرار بگیرند، Bubble boy می گویند. گاهی به کسی که در لحظه آخر افزایش پله ای جوایز تورنمت هم ببازد، گفته می شود.

burn

در اصطلاحات پوکر در برخی از انواع پوکر که میتوان یک یا چند کارت را انداخت و کارتهای جدید گرفت، می گویند آن کارتها را سوزانده است.

Busted

1- در اصطلاحات پوکر وقتی بازیکنی یک دست بالقوه خوب با احتمال برد داشته باشد و تا لحظه آخر منتظر کارت خوب باشد اما ببازد.

2- بازیکنی که تمام ژتونهایش به پایان رسیده باشد

Button

در اصطلاحات پوکر به مهره ای که موقعیت یک فرد را در میز به عنوان Dealer یا Big Blind نشان میدهد می گویند و معمولا این مهره در هر دست بازی یکی به سمت چپ می رود.

Buy-in

در اصطلاحات پوکر به حداقل مبلغ خرید ژتون ممکن برای ورود به یک میز میگویند. این مبلغ معمولا بستگی به میزان شرطهای اجباری دارد و در تورنمنتها هم از قبل معین می شود.

buy short

در اصطلاحات پوکر به خرید ژتون در حین بازی، به میزان کمتر از Buy-in می گویند . این کار در برخی جاها یا بازیها می تواند ممنوع یا آزاد باشد.

buy the button

در اصطلاحات پوکر وقتی کسی که تقریبا ته دست است با افزایش شرط کاری کند که نفرات ته میز (و دیلر) از بازی بیرون بروند و به این ترتیب آن شخص عملا Dealer محسوب شود.

Buy the pot

در اصطلاحات پوکر افزایش شرطی که معمولا به این قصد انجام می شود که همه بازیکنان حاضر در بازی را خارج کند تا ژتونهای پات متعلق به افزایش دهنده شرط شود.

اصطلاحات پوکر – C

Call (خواندن)

در اصطلاحات پوکر قبول کردن شرط اعلام شده توسط نفرات قبل را کال می گویند.

شرط بندی پوکر حضرات پویان مختاری میلاد حاتمی علیشمس دنیا جهانبخت

 

Call the clock

در اصطلاحات پوکر گاهی در کازینو و اتاقهای پوکر، یک بازیکن خیلی روی یک موقعیت فکر می کند و موجب عصبانیت بقیه می شود. آنها می توانند در این حالت مسئوم میز را فرا خوانده و درخواست اعلام تایم کنند. برای مثال به شخص یک دقیقه فرصت داده میشود تا فکرهایش را بکند و اگر کاری انجام ندهد، دست او بازنده می باشد.

Calling Station

در اصطلاحات پوکر به بازیکنی گفته می شود که معمولا هرچه نفرات قبل شرط بگذارند را کال می کند.

Cash Game

در اصطلاحات پوکر همان Ring Game است یعنی بازیهایی که حالت مسابقه نداشته و تا ده نفر میتوانند در میز بازی حضور یافته و هر زمان که بخواهند از میز خارج شوند.

Cashing (نقد کردن)

دریافت جایزه نقدی در مسابقات پوکر

Cash out

تبدیل کردن ژتونها به پول

Check (بودن)

وقتی بازیکنی بخواهد بدون افزایش شرط در بازی باقی بماند و نفرات قبل هم Bet نداده اند، او Check می کند، یعنی بازی را به نفر بعد می سپارد.

Check-raise

روشی در بازی که ابتدا بازیکن چک میدهد تا بازیکنان بعدی Bet کنند و آن وقت او شرط را بالاتر می برد (Raise می دهد)

Chip (ژتون)

به مهره هایی که در میز پوکر به عنوان پول یا اعتبار استفاده می شود می گویند. ارزش ژتونها می تواند ربطی به واحد پول نداشته و مثلا هر صد دلار واقعی معادل هزار ژتون یا ده ژتون بشود.

chip leader

به کسی که بیشترین مقدار ژتون را در یک میز دارند می گویند. کل کل کردن با چیپ لیدر می تواند منجر به all-in شده و خروج بازیکنی که ژتون کمتری داشته و باخته است را در پی داشته باشد. به همین دلیل، بازیکنان در بازیهای مهم پوکر، در برخورد با چیپ لیدر کمی محتاط تر هستند.

Chop

تقسیم کردن پات در زمانی که دو یا چند بازیکن دست یکسان داشته باشند.

Collusion

نوعی تقلب به صورت تبانی کردن دو یا چند بازیکن در یک میز است. به این ترتیب که با علاماتی که می دهند به هم کمک میکنند که دیگران را با دست خوب یکی از متقلب ها، “لخت” کنند. معمولا در انتهای بازی، همه ژتونها جمع و تقسیم بر تعداد می شود. در پوکر آنلاین این کار معمولا توسط سیستمهای Chat و پیغام صوتی انجام میگیرد.

color change, color up

در تورنمنتهای بزرگ پوکر که بازی از 1-2 یا کمی بیشتر شروع شده و به 250000-500000 و مانند آن میرسد، نیاز است در هر Break، ژتونهای کم ارزشتر جمع آوری شده و ژتونهای پر ارزشتر با رنگ جدید به بازیکنان داده شود.

community card

کارت مشترک، کارتی که روی میز قرار می گیرد و همه بازیکنان میتوانند آن را متعلق به خود بدانند

Connectors

دو یا چند کارت که پشت هم قرار بگیرند را Connected می گویند. اگر دو کارت از یک خال هم باشند، Suited Connected نامیده میشوند.

continuation bet

روشی که در آن کسی شرط را بالا برده، در مراحل بعدی بازی هم مدام به بالابردن شرط ادامه می دهد تا هم دیگران را وادار به Fold کرده و هم اگر دست خوبی دارد، ژتون بیشتری به دست آورد.

Cow

به بازیکنی گفته می شود که ورودی مسابقه پوکر را از چند نفر گرفته باشد و قرار باشد در صورت برنده شدن، جایزه را با هم تقسیم کنند.

اصطلاحات پوکر

Cut (کپ کردن)

عملی که در آن کارت پخش کن، پس از بر زدن کارت، دسته کارتها را یک بار دیگر به سادگی به هم میزند تا جلوی برخی تقلبها گرفته شود. کپ کردن میتواند توسط شخص دیگری غیر از کارت پخش کن هم انجام بگیرد.

اصطلاحات پوکر – D

Dark (ندید)

زمانی که بازیکنی قبل از این که کارتهای خود یا کارتهای مشترک را ببیند بخواهد عملی انجام دهد مثلا Check in the dark یا raise in the dark

Dead blind

وقتی بازیکنی بطور موقت بازی را ترک کند و در مدتی که او در بازی حضور ندارد، موقعیت bigblind از محل حضور او بگذرد، پس از بازگشت بازیکن به میز، او باید برای حضور دوباره در بازی، Blind داده نشده را در بازی شرکت دهد.

dead hand

ترکیبی از ورقها که هیچ ارزشی ندارند و مطمئنا بازنده میباشد.

Dead man’s hand (دست مرگ آور)

به دوپر حاوی A8A8 گفته می شود. برخی عقیده دارند کسی که این دست را به دست بیاورد به مرگ نزدیک است. دلیل آن هم این است که سالها قبل در شهر Deadwood در ایالت داکوتای جنوبی، شخصی همین که این دست را دریافت کرد، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. در مورد کارت پنجم روایتها مختلف است. اما یکی از سه حالت بی بی پیک، ده خشت، یا پخش نشده (دست غیر کامل) می باشد.

Deal

به مجموعه کارهای بر زدن و پخش کردن کارت در یک دست کامل پوکر گفته میشود.

Dealer

1- به کسی که در کازینو یا اتاق پوکر مسئولیت دادن کارتها را بر عهده دارد می گویند

2- در پوکر به کسی گفته می شود که آخرین نفر در میز محسوب می شود و معمولا جلوی این شخص یک مهره D قرار میدهند و این مهره در هر دست بازی یکی به چپ حرکت میکند.

Declare (اعلام کردن)

به حرف یا سخنی که یک بازیکن برای عمل مورد نظرش می گوید (Raise, Fold, Call, Check ) گفته میشود. در بازی های آنلاین این کار با کلیک روی دکمه ها انجام پذیر است. در قوانین پوکر، وقتی عملتان را declare کنید، به هیچ عنوان نمی توانید آن را پس بگیرید و پشیمان بشوید.

Deuce

معمولا توسط حرفه ای ها به کارت 2 گفته میشود.

deuce-to-seven

نوعی بازی پوکر که در آن هر چه دست بدتری داشته باشید برنده خواهید بود. بالاترین دست برنده (بدترین دست) در این بازی، 23457 غیر هم خال است.

Discard

دور انداختن یک یا چند کارت که در حال بازی با آن باشید را می گویند.

double belly buster straight draw

نوعی استریت کامل نشده است که مانند پای استریت دو طرفه، با آمدن دو کارت آن استریت کامل میشود. برای مثال 5789J که با آمدن 6 یا 10 استریت میسازد.

double up

زمانی که در بازی های بزرگ، کسی که مقدار ژتون کمی دارد، در یک allin با نفر دیگری که از او بیشتر دارد درگیر شود و ببرد، موجودی ژتونهای او حداقل دو برابر می شود.

draw, drawing hand (پای چیزی بودن)

دستی که معمولا در فلاپ بی ارزش باشد ولی ممکن است در ترن و ریور به دست بزرگی تبدیل شود. مثلا دستی که با آمدن یک خال مشابه دیگر به رنگ تبدیل می شود و یا با آمدن یک کارت دیگر به استریت تبدیل می گردد یا ترکیبی از اینها. معمولا ترجمه فارسی این حالت، “پای رنگ” یا “پای استریت” می باشد.

drawing dead

دستی که با حالت بالا شروع شود اما کارتهای مورد نظر نیاید و دست همانطور بی ارزش باقی بماند

اصطلاحات پوکر – E

early position

به اولین نفر بعد از دکمه دیلر می گویند که بدترین وضعیت را در بازی دارد زیرا بدون اینکه بداند بازیکنهای بعدی چه خواهند کرد باید تصمیم بگیرد.

Equity

به نتیجه تفکر منطقی و ریاضی فرد در پوکر می گویند که بر اساس میزان ژتون موجود در پات، کارتهای دست فعلی و میزان شرط موجود گرفته میشود. برای مثال اگر صد دلار در پات باشد و کسی بیست دلار شرط کند، بازیکن در صورتی شرط را قبول میکند که احتمال برنده شدن او بیشتر از 40% باشد زیرا با احتساب بیست دلاری که او نیز باید بپردازد، قرار است 40% به پات اضافه شود. این نحوه بازی در صورتی که هیچوقت با احساسات تداخل نداشته باشد، در دراز مدت سودآور می باشد.

exposed card (کارت رو شده)

کارتی که اشتباها توسط کارت پخش کن یا بازیکن رو شود و موجب دادن اطلاعات مجانی به بازیکنان دیگر بشود. معمولا در این مواقع کارت رو شده را “سوزانده” و به همه بازیکنان نشان میدهند.

اصطلاحات پوکر – F

Favorite

در بازی پوکر به معنی “برتری” میباشد. مثلا وقتی دستها در ابتدا یا وسط بازی رو شده یا مقایسه می شود میگویند از نظر آماری کدام دست نسبت به دیگری برتر است. دست بهتر Favorite و دست بدتر underdog نامیده میشود.

fifth street

به معنی کارت مشترک پنجم است که در سومین مرحله و پس از Turn دیده می شود و نام دیگر آن River میباشد.

final table

در مسابقات بزرگ پوکر از تعداد زیادی بازیکن تشکیل شده است، هنگامی که آخرین بازیکنان باقیمانده در یک میز تکی جا بشوند، آن میز را تشکیل داده و به آن، میز نهایی (Final Table) می گویند و معمولا قسمت عمده جوایز در این میز تقسیم می شود.

first position

اولین نفر بعد از دکمه Dealer که small blind می باشد. این شخص در پوکر در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد و به حالت او Under the gun ، (تهدید شده با تفنگ) هم گفته می شود.

شرط بندی پوکر حضرات پویان مختاری میلاد حاتمی علیشمس دنیا جهانبخت

Fish

به بازیکن ناشی و تازه کار گفته می شود. به این جور بازیکنان noob ، donkey ، یا آبدار Juicy one هم می گویند.

Five of a kind

در برخی از انواع پوکر که از کارتهای قابل تبدیل مثل جوکر استفاده می شود، نوعی دست به نام پنج تایی وجود دارد که بالاتر از کاره (چهارتایی) می باشد و به معنی پنج کارت یکسان می باشد.

Fixed limit

بازیهای پوکر دارای محدودیت شرط را می گویند. در این جور بازی ها، شما هربار تا حداکثر مقدار خاصی میتوانید شرط را بالا ببرید و به این ترتیب روش بازی به شدت با بازی پوکر بدون محدودیت متفاوت می شود.

Flash

نشان دادن دلخواه یک یا چند کارت از دست برده یا باخته به دیگران را می گویند.

Flat call

نوعی call یا قبول شرط نفر قبلی، با این حساب که دست کال کننده هم آنقدر خوب باشد که ارزش بالابردن شرط را داشته باشد اما به دلایلی تصمیم بگیرد فعلا فقط کال کند.

Floorman

به مدیر داخلی اتاق پوکر یا کازینو می گویند که به شکایات بازیکنان رسیدگی کرده و یا کارکنان دیگر را تحت نظر دارد. در اتاقهای پوکر اگر شنیدید کسی داد میزند Floor ، به معنی آن است که مدیر داخلی را به دلیلی (احتمالا شکایت) احضار کرده است.

Flop

سه کارت مشترکی که در مرحله اول اعلب بازی های پوکر، رو می شوند.

Flush

ترکیب پنج تایی کارتهای پوکر که همگی از یک خال باشند.

Fold

به معنی ریختن کارتها یا جارفتن در بازی است و به این ترتیب بازی کن در آن دست از بازی خارج می شود.

Four of kind (کاره یا Quad)

به معنی 4 کارت یکسان در یک دست ساخته شده پوکر است و یکی از قویترین دستهای پوکر به حساب می آید. اگر چنین دستی ببازد، معمولا bad beat محسوب می شود.

fourth street

کارت مشترک چهارم که در دومین مرحله رو می شود و به آن Turn هم می گویند.

Free card

زمانی که یک بازیکن اول با داشتن کارت خوب در فلاپ یا ترن ، شرط را افزایش ندهد و موجب شود بازیکن دوم، کارتهای بعدی (ترن یا ریور) را ببینید، می گویند بازیکن اول به دومی کارت مجانی داده است. دادن کارت مجانی در اغلب موارد خطرناک است مگر این که از روی عمد صورت بگیرد.

Freeroll

به انواعی از مسابقات پوکر می گویند که ورودیه آن تحت شرایطی و برای افراد خاصی رایگان است ولی جایزه نهایی آن واقعی است. هزینه این جور مسابقات یا توسط درآمد کازینو تامین می شود و یا با ایجاد امکان خرید دوباره (rebuy) سعی بر آن می شود که جوایز از آن طریق تامین بشوند.

Freezout

معمولترین و محبوبترین نوع مسابقه پوکر در پوکر رومهای واقعی و مسابقات جهانی. در این نوع مسابقه، فقط یک بار می توان خرید کرد و بازیکنان با همان مبلغ خریداری شده در اول کار، باید آنقدر بازی کنند که ببرند یا ببازند و از بازی خارج شوند.

Full House, Full

یکی از ترکیب دستهای بسیار قدرتمند در پوکر که از سه کارت یک نوع و دو کارت یک نوع تشکیل می شود مانند KKK33

اصطلاحات پوکر – G

going south

یک عمل غیر قانونی در پوکر که بازیکن قسمتی از ژتونهای برده شده را بطور پنهان مخفی می کند تا در صورت باخت، همه آنها را از دست ندهد.

Gut shot

به پای استریتی گفته می شود که سوراخ دارد. یعنی فقط با آمدن یک کارت خاص، استریت کامل می شود. مانند 4578 که با آمدن 6 کامل میشود. احتمالا برنده شدن این دست در فلاپ کمتر از 4% است.

اصطلاحات پوکر – H

Hand (دست)

1- به کارتهایی گفته می شود که یک بازیکن در اختیار دارد و بر اساس آنها برد یا باخت او معلوم می شود. این کارتها بر اساس نوع بازی پوکر میتوانند همگی در دست بازیکن باشند و یا تعدادی از آنها در دست بازیکن و تعدادی هم روی میز و روباز باشند که متعلف به همه بازیکنان دیگر هم محسوب می شود.

2- در اصطلاحات پوکر به یک دور بازی پوکر از شروع توسط نفر بعد از شرط اجباری بزرگ (Big Blind) تا پایان توسط کسی که ژتونهای برده شده را از پات جمع می کند.

Hand-for-Hand

در اصطلاحات پوکر در برخی از مسابقات پوکر، وقتی بازیکنان باقی مانده به تعدادی می رسند که با کم شدن هر کدام، مقدار جایزه نفر بعد تغییر می کند، بازی در تمام میزها به صورت نوبتی اجرا می شود تا ترتیب بازنده ها و میزان جوایز دریافتی آنها معلوم باشد.

Hand History

در اصطلاحات پوکر به سوابق و پیشینه تمام کارتهایی که در یک دوره زمانی خاص برای بازیکنان آمده است می گویند. این پیشینه معمولا در بازیهای پوکر آنلاین و اینترنتی بیشتر مورد توجه است و به راحتی نیز در دسترس قرار می گیرد. معمولا هر کس می تواند با بررسی پیشینه دستهای ارائه شده در بازی ها و قرار دادن آن در مدلهای آماری و ریاضی، به عادلانه بودن سیستم پخش کارت در سایت پی ببرد. برای این منظور لازم است سوابق چند هزار دست کامل با هم جمع شده و در مدل آماری قرار بگیرند.

Heads up

در اصطلاحات پوکر بازی پوکر دونفره یا تک به تک را می گویند. بازی های دو نفره از نظر روش بازی کمی متفاوت از بازی های چند نفره هستند و چون اعلب در میزهای چند نفره و اغلب در مرحله نهایی مسابقات، بازی به حالت دو نفره کشیده می شود، نام گذاری و مطالب مربوط به خود را پیدا کرده است.

High Hand

در اصطلاحات پوکر دست بسیار قدرتمند در بازی پوکر. معمولا بالاتر از استریت

High Card

1- در اصطلاحات پوکر در یک ترکیب از ورقهای پوکر، زمانی که بهترین دست، بالاترین کارت موجود در ترکیب باشد

2- در اصطلاحات پوکر هنگامی که دو بازیکن هر دو تقریبا دارای یک ترکیب باشند اما یکی از بازیکنان کارتی بالاتر از دیگری داشته باشد. برای مثال یک بازیکن AAKK7 و دیگری AAKK8 داشته باشد که دومی برنده می شود.

Hole Cards, Hole

در اصطلاحات پوکر کارتهایی که مخصوص هر بازیکن می باشد و به پشت روی میز قرار میگیرند و فقط بازیکن مرتبط با آن می داند که چه ورقی است.

Home Game

در اصطلاحات پوکر بازی پوکری که در یک محل خصوصی با دعوت از قبل از میهمانان انجام بگیرد. معمولا میزبان دارای حق تعیین برخی قوانین است.

Horse

در اصطلاحات پوکر داشتن یک حامی و پشتیبان مالی در بازی پوکر. (مثال: امروز من خودم زیاد باختم ولی سعید اسبم شد کلی با پولش بردم)

H.O.R.S.E

در اصطلاحات پوکر بازی بسیار مشکلی که مخصوص پوکر بازهای واقعی است. در این بازی پنج مدل پوکر به ترتیب بازی می شود که عبارتند از هولدم، اوماها، راز، استاد هفت تایی، و استاد هفت تایی با 8 به بالا. توجه داشته باشید که این پوکر با بازی extravaganza متفاوت است. مسابقات بازی های H.O.R.S.E معمولا تا قبل از میز نهایی بصورت محدودیت شرط و در میز نهایی بدون محدودیت شرط برگذار می گردد. (Holdem, Omaha, Razz, 7 Card Stud, 7 Card Stud 8 or better) دویل برانسون یکی از معروفترین بازیکنان این نوع بازی است.

اصطلاحات پوکر – I

Inside straight

در اصطلاحات پوکر پای استریت سوراخ دار که در بالا با عنوان Gutshot توضیح داده شد. به آن Belly Buster هم می گویند.

In position

در اصطلاحات پوکر یا به اختصار ip، یعنی در بهترین موقعیت. منظور آخرین نفری است که در بازی پوکر حق تصمیم گیری و بازی دارد. معمولا کسی که مهره Dealer در مقابلش باشد دارای بهترین موقعیت تجزیه و تحلیل و بررسی و تصمیم گیری است. اما گاهی این موقعیت با خارج شدن این شخص از بازی، به نفرات قبل از او منتقل می شود.

Insurance

در اصطلاحات پوکر نوعی معامله برای کم کردن ریسک باختهای بزرگ در میانه بازی پوکر. برای مثال، از دیلر خواسته می شود دو بار کارت بدهد و برنده کسی باشد که هر دو بار دست بالا را بیاورد. و یا ممکن است شرط شود اگر فلان کارت یا دست بیاید، همه بازیکنان باید مبلغ معینی به شخصی که آن دست یا کارت را دارد پرداخت کنند.

Isolation (تکنیک ایزوله کردن)

در اصطلاحات پوکر گاهی در میانه بازی، بازیکن احساس می کند که لازم است با بالا بردن شرط کاری کند که همه بازیکنان به غیر از یک نفر از بازی خارج شوند تا امکان برنده شدن دستهای متفرقه وجود نداشته باشد. برای مثال یک نفر all-in میدهد و نفر بعدی شما هستید که با KK با دوبرابر ژتونهای نفر اول باز هم all-in میدهید و موجب می شوید همه به غیر از نفر اول در بازی باقی بمانند. ایزوله کردن اگر به درستی انجام نگیرد می تواند حالت حمایت از نفر اول را بر عهده گرفته و به خصوص اگر تاثیر گذار نباشد و بیشتر بازیکنان call کنند می تواند نابود کننده باشد.

اصطلاحات پوکر – J

Jackpot

1- در اصطلاحات پوکر گاهی در کازینوها زمانی که یک بازیکن دست خاصی را تحت شرایط تعیین شده به دست بیاورد، مبلغی به عنوان جایزه پرداخت می کنند که جک پات نام دارد. معمولا حداقل دست مورد نیاز برای برنده شدن این مبلغ، کاره (چهارتایی) سرباز – جک است و به همین دلیل به این نام معروف شده است.

2-در اصطلاحات پوکر  وقتی درحین یک بازی پوکر در پات مقدار زیاد و غیر معمولی پول جمع شود، به کنایه گفته می شود برنده آن دست، جک پات زده است.

شرط بندی پوکر حضرات پویان مختاری میلاد حاتمی علیشمس دنیا جهانبخت

Joker

در اصطلاحات پوکر کارتهای دلقک در سری 54 تایی کارتهای ورق که یک یا دوتای آنها گاهی در برخی از انواع پوکر مورد استفاده قرار می گیرند. به این ترتیب که این کارت می تواند هر چیزی محسوب شود. وجود ژوکر در بازی، تمام محاسبات ریاضی پوکر را تغییر میدهد.

Juice

در اصطلاحات پوکر به پولی که محل برقراری بازی از بازیکنان در می آورد گفته می شود.

Juicy Player

در اصطلاحات پوکر به بازیکن پولدار ولی ناشی گفته می شود. آرزوی همه پوکر بازها این است که در یک میز پر از بازیکن آبدار بازی کنند.

Junk

در اصطلاحات پوکر کارت آشغال، دست بی اهمیت و بی ارزش پوکر که به هیچ دردی نمی خورد.

اصطلاحات پوکر – K

Kicker (کارت بالا)

در اصطلاحات پوکر کارتی که در دستهای مشابه، به دلیل ارزش بالاتر موجب برنده شدن بازیکن می شود. (به High Card مراجعه شود)

اصطلاحات پوکر – L

Lag

در اصطلاحات پوکر تکنیک بازی تهاجمی پر مخاطره که برخی بازیکن